Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: با ظاهرسازیهای ناراحت كننده احساسی از موضوع اصلی دور نشوید، برای اینكه این جور حركات و رفتارها قابل تحمل نیستند. شما دوستانی دارید كه میتوانید رویشان حساب كنید و امروز هم آنها به كمكتان می آیند. ام ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: حالا كه شما میتوانید اصلاً به هیچ چیزی فكر نكنید، مسائل خصوصی زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا كردهاند. البته از پا در آمدن با هر مشغولیت ذهنی كار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید كه چگونه می توانید انر ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما دوست ندارید خیلی آسیب پذیر به نظر برسید، اما ماه به نشانه شما بازگشته است و مطمئناً میتواند شما را راضی كند. اگرچه شما از نظر احساسی لزوماً خیلی پرشور و حرارت نیستید، ولی كاملاً قادر هستید بدون این ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: امروز مشكل اصلی شما این است كه ترجیح می دهید تفریح كنید، ولی باید كارهایتان را تمام كنید. وظایف خیلی زیادتان باعث شده شما ترتیبی بدهید كه از انجام دادنشان فرار كنید و یا حداقل برای گردش كردن از خانه ب ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: همیشه قبل از اینكه گفتگویی را آغاز كنید، قبلاً به حرفهایی كه میخواهید بزنید فكر كنید، چرا كه امروز برقراری ارتباط از روی احتیاط خوشبختی شما را تضمین میكند. از سوی دیگر شاید نتوانید نظر مساعد دیگران ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: امروز حوادث عجیبی برایتان اتفاق میافتد، برای اینكه قدرت تخیل شما خیلی قوی است و میتواند به واقعیت هم نزدیك شود. اما رویای شما لزوماً داشتن یك عالم طلا و داشتن رنگین كمان نیست. حتی در این روزهای روشن ت ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: شما امروز احساس خودمانی بودن میكنید، برای اینكه به یك راه حل منطقی دست یافتهاید و میتوانید آن را عملی كنید. خوشبختانه حالا شما كاملاً انعطاف پذیر هستید و انتظارات بیش از حد ندارید. حتی اگر آرزوی شم ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: امروز كار كردن شما را ناراحت میكند، چراكه شما فرصت خوش بودن و تفریح كردن را از دست داده اید. شما كارهای پیش پا افتاده زیادی برای انجام دادن دارید و میتوانید خودتان را با انجام دادن این كارها سرگرم و ...
تیر
- فال روز متولدین تیر:شما امروز به راحتی میتوانید رفتارهای سرد و بیتفاوت افراد دیگر را تشخیص بدهید، برای اینكه میدانید این موضوع مثل این است كه احساسات خود را مخفی كنید. اما حالا ورق برگشته است. شما از نظر احساسی دست یافتنی ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز شما واقعاً دوست ندارید خیلی جدی باشید، ولی متأسفانه چاره دیگری ندارید.حتی فكر كردن به اینكه اتفاقاتی كه در خانه روی داده است را نادیده بگیرید، یك لغزش اجتماعی محسوب می شود. پرتحركی خانواده م ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: امروز شما به خودتان كاملاً اطمینان دارید، چرا كه میدانید كه چه كارهایی باید انجام دهید و الان هم طبق برنامه از پیش تعیین شده كارتان را شروع كردهاید. با وجود این شما چون فرصت تفریح كردن را از دست د ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: معمولاً شما ترجیح میدهید به جای برنامهریزی كردن و طبق برنامه مشخص كار كردن، به طور غریزی كاری را انجام دهید. شما زمانی كه ذهنتان را با برنامهریزیها و روابط محدود میكنید، احساس میكنید كه تحت فشار ...