Talebini app online
اسفند
- امروز ابراز عشق كردن برایتان كار زیاد راحتی نیست، برای اینكه ذهن شما درگیر مسائل و موضوعات خیلی مهمیاست. وقتی كه شما مجبور میشوید به خاطر مصلحت و نفع شخصی تمام مسائل عاطفی خود را فراموش كنید، روز خوشایندی نخواهید داشت. ا ...
بهمن
- امروز با بحث كردن و توجیه كردن یكی از باورها و اعتقادات خود بیخودی انرژیتان را هدر ندهید. دفاع كردن از موقعیت و جایگاه خود كاری عبث و بیفایده خواهد بود، مگر اینكه اطلاعات شسته رفته و منظمی داشته باشید كه فقط در این صورت م ...
دی
- اگر شما نتوانید حقایق را به صورت داستانی منسجم گردآوری كنید حسابی ناراحت خواهید شد. شاید امروز اطلاعات زیادی هم در دسترس شما باشد، ولی ظاهراً شما هر قدر هم تلاش كنید نمیتوانید حرف خود را بزنید. از منطق و استدلال كردن دوری ...
آذر
- امروز پیدا كردن راهی برای تعادل برقرار كردن بین تبادل نظر كردن با دوستانتان و بیش از اندازه حرف نزدن برایتان خیلی سخت است. امروز شما برای خود مرزهای روشن و دقیقی تعیین نكردهاید، بنابراین حواستان باشد كه ممكن است وقتی جو ...
آبان
- امروز شما اگر بخواهید با توجه به تخیلات و رویاهای خود پیش بروید كارهای زیادی برای انجام دادن خواهید داشت، اما شما در مطرح كردن تخیلات خود با دیگران خیلی سریع عمل نمیكنید. چرا كه میخواهید بعضی چیزها را مخفی نگه داشته و در ...
مهر
- شما امروز میتوانید یك هنرمند و یا شاعر باشید!! بنابراین كارهای دستی و یا ژورنال خود را بیرون آورده و خودتان را مشغول سازید. اما این كار فقط جزو اولویتهای شما نیست، بلكه باعث ارتباط پیدا كردن با آرزوهایتان نیز میشود. هر چی ...
شهریور
- امروز شما در كارتان كمی به مشكل برخواهید خورد و اگر این اتفاق بیفتد دیگر چیز زیادی آن طور كه انتظار داشتید برایتان روشن نخواهد شد. خوشبختانه كارتان به جاهای باریك نمیكشد!! به جای اینكه برای چیزهایی كه دوست دارید بجنگید، آ ...
مرداد
- امروز كه ماه وارد برج ثور میشود اوضاع به نفع شما پیش میرود و شما فراموش نمیكنید كه باید وظایف روزانه خود را انجام دهید. اما چون اورانوس نیز وارد این تصویر میشود انگیزه تغییر دادن امور در شما بسیار شدت میگیرد. به كارهای كه ...
تیر
- شما وقتی با دوست صمیمیتان در مورد مشكلات خود در منزل صحبت میكنید باید كاملاً واقع بین باشید. اعتماد شما به دوست خود باعث میشود به هر حرفی كه به شما میزند و شما بهش نیاز دارید گوش دهید، اما ممكن است او نتواند توصیهای به شما ...
خرداد
- شما امروز میخواهید بحث و گفتمانی هیجانی راه بیندازید، اما ممكن است تصادفاً باعث بروز سوء تفاهم شوید، مگراینكه قبل از باز كردن دهانتان به همه چیز فكر كنید!! الان شما زیاد تمایل ندارید كارهای لازم را انجام دهید، بنابراین ...
اردیبهشت
- سیاره بخت شما یعنی ونوس امروز با نپتون معنوی برخوردی عاشقانه دارد و شما از سمت خواستهای جسمانی به سوی جهان خیالی پیدا میكنید. این اولین قدم برای به حقیقت پیوستن آرزوهایتان است. شما باید توجه خود را بر روی چیزهایی كه بیشتر ...
فروردین
- شما امروز به یاد آرزوهای گذشته خود افتاده اید و تمایلتان به یادآوری آرزوهای قدیمیتان خیلی شدت گرفته است. اما فكر نكنید كه این آرزوها فقط با یادآوری كردن برآورده خواهند شد. شما مجبور خواهید شد بخشهایی از رویاهای خود كه م ...