centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: اگر برنامهریزیهای شما بیش از اندازه ثابت و غیر قابل تغییر باشند، ممكن است به مشكل بر بخورید. یك اهمال كاری در طول روز میتواند باعث به هم خوردن نقشههای شما بشود. زیاد شدن مسئولیتهایتان نه تنها بهتان اجازه نمیدهد از روزتان لذت ببرید، بلكه باعث میشود شما هر موقع كه لازم شد تغییرات غیر منتظرهای در برنامههای خود بدهید. www.talebini.co ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: اگر شما نخواهید با مردم دیگر مصالحه و سازش داشته باشید، ممكن است رابطهتان با یكی از اعضای خانوادهتان در خانه شكر آب بشود. بحث كردن منطقی میتواند مثمر ثمر باشد، بنابراین به جای اینكه دیگران را متقاعد كنید كه همه كارهای شما درست است، به دنبال پیدا كردن نقطههای مشترك باشید. یك مذاكره همه جانبه از یك گفتمان یك طرفه مفیدتر است. www.talebini.co ...
دی
- فال روز متولدین دی: امروز برای شما سرشار از عشق و عاطفه است و شما اصلاً انتظار چنین روزی را نداشته اید. فهمیدن اینكه شما عوض شدهاید یا نه خیلی سخت است، اما هم اكنون ظاهر شما تغییر كرده است. حتی اگر شما ابتدا این تغییر را دوست نداشته باشید، مادامی كه چیزهایی كه قابل تغییر نیستند را قبول میكنید، میتوانید خیلی سریع به شرایط جدیدتان عادت كنید. www.talebini.co ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: حالا كه ژوپیتر در دومین خانه شما كه مربوط به مسائل مالی میشود قرار میگیرد، بهتر است كه كمتر پول خرج كنید. اما وقتی چیزهای لوكس زیادی شما را وسوسه میكنند خیلی سخت است در برابر این خواستهتان مقاومت كنید. الان بهترین كار این است كه توجه خود را بر روی جزئیات مسائل كاری خود معطوف كنید تا فكر خرید كردن از ذهنتان خارج شود. www.talebini.co ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: یكی از دوستان لجباز شما یا یكی از همكارانتان امروز میتواند شما را به سمت مسائل حاشیهای بكشاند، اما نباید نگران باشید؛ فقط عجله نكنید. در حقیقت هرچقدر هم كه این فرد تأثیر گذار باشد، نمیتواند با شما برابری كند. اگر شما با درستكاری كار كنید، هیچ كس قادر نخواهد بود مانع از رسیدن به اهدافتان بشود. اما انتظار موفقیت یك شبه را نداشته باشید، به ثمر رسیدن چیزهای خوب زمان زیادی میبرد. www.talebini.co ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: ونوس سیاره بخت شما امروز میتواند شما را گمراه كند و باعث شود شما علاقهمند شوید كالای لوكسی كه اصلاً بدان احتیاج ندارید را بخرید. باز هم ونوس در یازدهمین خانه شما كه مروبط به دوستان و روابطتان است میشود، بنابراین دیگران سعی میكنند شما را درگیر موضوعی كنند كه اصلاً به نفعتان نیست. امروز با تلاش كردن برای توجیه كردن فعالیتهایتان خودتان را به سختی نیندازید. فقط موفقیتهایی كه تاكنون كسب كردهاید را باور كنید و طبق آنها كار ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: با وجود اینكه شما در حالیكه به برنامههای آخرهفته و تعطیلات خود فكر میكنید به فكر شادی كردن و تفریح نیز هستید، نگذارید حالات و گرایشات جدی شما مانع از رویاپردازیتان بشود. هم اكنون واقعاً برایتان بهتر است كه از جذابیتهای جدید خود استفاده كنید و بیشتر به جنبههای كاربردیتر زندگی توجه كنید تا بتوانید زیربنای محكمی برای مسافرت بزرگی كه قبلاً فقط تصورش را میكردید بسازید. www.talebini.co ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: امروز مسئولیتهای شعلی شما باعث شده علاقهتان به حمایت كردن از دیگران كمتر بشود، اما لازم است كه قبل از اینكه به كسی قول بدهید اول تعهداتی كه قبلاً به دیگران دادهاید را انجام دهید. شما واقعاً دوست دارید به كسانی كه بهتان احتیاج دارند كمك كنید، اما زمان لازم برای انجام دادن این كار ندارید. به خاطر كارهایی كه نتواستهاید انجام دهید زیاد به خودتان سخت نگیرید، فقط به نوبت و یكی یكی همه آن كارها را انجام بدهید. www.talebini.co ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: حتی اگر شما تعطیلات آخر هفته خیلی پرمشغلهای داشته باشید، ولی هر روزی كه آغاز میشود شما جدیتر میشوید. ممكن است شما توانایی این را نداشته باشید كه به همه قرار ملاقاتهای كاریتان برسید و چون نمیتوانید در تمام جلسات شركت كنید نگران عكسالعمل دیگران هستید. اگر كسی قصد دارد برنامههای شما را تغییر دهد او را موفق كنید. در حال حاضر شما بهتر از هر كس دیگری میدانید كه چه چیزی به نفعتان است. www.talebini.co ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما فكر میكنید كه زیادی نسبت به دیگران حساسیت نشان میدهید، اما آنها به هیچ وجه این موضوع را متوجه نشدهاند. آنها در حالیكه نسبت به قبل بیشتر شما را كنترل میكنند به شما توجه میكنند. به كارهای قبلیتان نگاهی بیندازید، برای اینكه كاری كردهاید كه باعث شده دیگران پیامهایی نامفهومی را از طرف شما دریافت كنند و این موضوع باعث شده كه آنها فعالیتهای شما را سوءتعبیر كنند. فقط سعی كنید كه متظاهر نباشید، هركس به زودی خودش حقیقت را ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: وقتی كه ماه وارد نشانه شما میشود شما كمی عبوس میشوید، برای اینكه احساس میكنید به چیزهایی كه میخواهید نمیرسید. اما ناامیدی حقیقی از انكار كردن لذت نشأت نمیگیرد. مشكل شما این است كه خیلی از وقتتان را به خوشگذرانی كردن میگذرانید. هم اكنون پایین آوردن توقعات بیش از اندازهتان بیشتر از هر چیز دیگری باعث خوشبختی شما میشود. www.talebini.co ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما امروز توانایی این را دارید كه قدم به عقب برداشته و به گذشته خود نگاهی بیندازید، بنابراین میتوانید دقیقاً بفهمید كه در چه جایگاهی قرار دارید و چه چیزهایی دارید. ماه وارد دومین خانه شما كه به مسائل مالی اختصاص دارد میشود و توجه شما را از سوی نیازهای معنوی به سمت نیازهای مادی و دنیوی برمیگرداند. در حال حاضر بهترین كار این است كه به موضوعات سادهتر روی بیاورید. www.talebini.co ...