centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: امروز در رابطه با ماه نو برج ماهی، چیز مشکوکی به نظر میرسد و آن این است که نام شما همه جا به چشم میخورد. تکروی از ایدههای بزرگ شما نیست پس به جای اینکه به روش خودتان ریسک کنید بهتر است که ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: ممكن است امروز موعد پرداخت حقوق تان رسیده باشد و شما به دنبال آن باشید؛ یا اینکه موقع شارژ ماهیانه خدماتتان رسیده باشد. احتمالا شما مقداری پول پس انداز کردهاید اما شرایط اخیر اقتضا میکن ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما امروز میتوانید دقیقا همان حمایت و توجهی را که لازم داشتید از یکی از دوستان نزدیک خود و یا یکی از آشنایانتان دریافت کنید. چرا که ماه نو وارد سومین خانه از ارتباطات شما میشود و شما را تحریک ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: ماه نو در چهارمین خانه از اساس و بنیاد شما قرار گرفته است اما با این حال برایتان زیاد راحت نیست که دوباره به تاریخ شخصی خود بپیوندید. شما ترجیح می دهید که در آینده به سهم خود برسید با این حال ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: امروز تمایلات شما بوسیله ورود ماه به پنجمین خانه از عشق شما برانگیخته شده است. اما این اتفاق فقط در رابطه با عشق نمیافتد؛ بلکه شما راههای زیادی پیدا می کنید تا از اسرار دلتان سخن بگویید. به خ ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: ممکن است در اوایل امروز بسیار خلاقانه عمل کنید و همچنانکه از انرژی تان کاسته می شود احساس ناامیدی کنید. اکنون که ماه نو وارد ششمین خانه از کارهای روزمره شما میشود وقت آن است که سرعت خود را در ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: کارهای شما امروز تمام نمیشوند؛ در واقع در دنیا بیش از آنکه انسان بتواند کار برای انجام دادن وجود دارد. اما شما امروز مایل نیستید تا با یک پروژه بسیار بزرگ سرو کار داشته باشید. به هر حال تقسیم ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: ماه نو امروز در هشتمین خانه از روابط صمیمی شما قرار گرفته است. شما دیگر نمیتوانید در رابطهای که همسرتان دیگر نمیتواند خودش را با شما تطابق دهد راضی باشید. وقتی که دیگر این رابطه برایتان مفهوم ...
تیر
- فال روز متولدین تیر:درست است که اخیرا درگیر یک دشمنی سخت و سهمگین شدهاید اما شما یک اسلحه پنهان دارید؛ میدانید آن چیست؟ آن تمایل شما برای ابراز احساساتتان است و اینکه به دیگران بگویید چه میخواهید. ممکن است دیگران از ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز ماه نو وارد دهمین خانه از مسیر شغلی تان میشود و قادر خواهید بود که در کارهای حرفهای خود عالی ظاهر شوید. دیگران اکنون شما را تحسین میکنند حتی اگر فكر می كنيد شخص دیگری می تواند بسرعت زمام ره ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: توجه و تمرکز شما در روزهای آینده به سوی موضوع دیگری تغییر مییابد چرا که ماه نو وارد یازدهمین خانه از آینده شما میشود و شرایط کنونی محل کارتان را تغییر داده و استرس را از شما دور میسازد. این اتفا ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: مهم نیست که شما چقدر در این روزها درگیر اهداف اجتماعی و یا کاری خود شدهاید؛ باید برای مدتی این مسئولیتها را کنار گذاشته و از کانون توجه دیگران خارج شوید چرا که ماه نو دوازدهمین خانه از معنویت شم ...