centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: شما در این روزها اعتماد به نفس خود را از دست داده اید، فکر میکنید که زیبایی سابق در صورت یا رفتار شما وجود ندارد به همین علت کارهایتان را با کندی انجام میدهید، دچار سردرگمی و ناامیدی شد ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: شما در ایام اخیر با مشکلات مالی عدیده ای مواجه شده اید، اما تنها با مبارزه و استقامت میتوانید بر این مشکلات پیروز شوید بهتر است از دیگران یا از بانکها وامی بگیرید تا شما را در حل مشکلات ت ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما رویاهای بزرگی را در سر میپرورانید، این موضوع که شما رویای کاری را داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید بسیار خوب و مفید است به شرط این که فقط در رویا قرار نگیرید، خود و آینده تان را محدو ...
آذر
- فال روز متولدین آذر:تمایلات و انگیزههای شما برای زندگی در این روزها بیشتر حالت یاس و نا امیدی به خود گرفته است زیرا فکر میکنید در جایگاهی که باید باشید نیستید و به همین علت خود را در خلا مشاهده میکنید اما باید گ ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: در این روزها کمی زود کنترل خود را از دست میدهید، مانند سابق بر اعصاب تان مسلط نیستید و با کوچکترین موضوعی عصبانی میشوید. اما نسبت به آینده تان امیدوار باشید و خود را از نگرانیهای و نا امیدیها ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما مانند یک جنگاور با تمامی مشکلاتی که بر سر راه تان بوده است جنگیده اید، با اصرار و مقاومت تان توانسته اید همه آنها را کنار بزنید، اکنون به یک آرامش نسبی رسیده اید، اما اگر دوباره مشکلی برای ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: شما اگر عاشق و شیفته شخصی بوده اید در این روزها به این نتیجه میرسید که شما با او دارای تفاوتهای بسیاری هستید و دیگر نمیتوانید با یکدیگر باشید. شما باید رفتارهای معمولی در برابر مشکلات از خود ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: در این روزها خورشید با گرمای هر چه بیشتر به زندگی شما میتابد و زندگی شما را بیش از پیش گرم میکند. از رویاهای تو خالی که به آنها دل بسته بودید، دست میکشید و به عمق واقعه میاندیشید تا این که در رو ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شما در این روزها از محیطی که در آن به سر میبرید خسته شده اید و تمایل دارید که به مکان جدیدی رفته و کارهای تازه ای را که تنوع بیشتری دارند را آغاز نمایید. اما بهتر است محیط خانه تان را ترک نکنید فقط ب ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما در این ایام دچار هیجانات درونی بسیاری شده اید، از این پیش آمد دچار اضطراب و تشویش شده اید، زیرا در سابق چنین احساساتی را نداشتید، وقوع این احساسات برایتان عجیب است، اما اصلا نگران نباشید زی ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما در این روزها تا حدودی گیج و سر در گم شده اید ، زیرا صحبتهایی که از قلب و ذهن خود میشنوید با هم تفاوت دارند برای همین شما را تا حدودی گمراه کرده است و نمیدانید که باید به صحبتهای دل خود گوش دهی ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: سیاره شما مارس میباشد، این سیاره در این روزها به شما پاداشهای زیادی را خواهد داد. قسمتی از خصوصیتهای شخصیت تان نسبت به قبل قوی تر و محکم تر میشود. احساس آسیب پذیری را که در سابق داشته اید و با کوچ ...