centered image
اسفند
- مشكلات جهان فقط با بیشتر کار كردن شما یك نفر و انجام دادن وظایفتان حل نمیشود! وقتی امكان خسته شدن شما در مراحل كار وجود دارد، بیشتركار كردن به جای اینكه مفید واقع شود بی فایده خواهد بود. گرایشهای طبیعی شما به ترحم و دلسوزی كردن چیزی است كه اكنون بهش نیاز دارید. فقط یادتان باشد دلسوزی كردن با افراد گرفتاری كه به اندازه شما موفق نیستند برای امروز كافی است. وقتی كه ماه وارد روز دوشنبه شد شما دیگر میتوانید به كارهای خودتان برسید. www.talebini.co ...
بهمن
- امروز دیگران زیاد شما را درك نمیكنند، اما شما نیاز دارید با ساختن یك محافظ برای خود وكسی كه دوستش دارید نقش خود را ایفا كنید. به جای اینكه سعی كنید با انجام دادن كارهای سخاوتمندانه گذشته را جبران كنید، با ملایمتر كردن نگرشهایتان و نشان دادن احساسات قلبی خود این كار را بكنید. پنهان كردن احساسات واقعی خود، حتی اگر با استانداردهای متعالیتان مغایرت داشته باشند، شما را به هیچ جا نمیرساند. www.talebini.co ...
دی
- شما سعی میكنید از صحبت كردن در مورد احساسات خود طفره بروید، اما اگر ترسهای خود را در این بحث آشكار كنید برای خود مشكل درست كردهاید. لزومی ندارد خودتان را گول بزنید. الان بهتر است توجه خود و موضوع بحثتان را بیشتر به سمت موضوعهایی كه طرف مقابلتان دوست دارد سوق بدهید. www.talebini.co ...
آذر
- اگرچه شما در رویاهای خود به دوردستها سفر میكنید، ولی اكنون باید به چیزهایی كه در حال حاضر در مقابل شما وجود دارند توجه كنید. بیشتر ماندن در خانه بیشتر از آن چیزی كه تصور میكنید بهتان آرامش میدهد. گپ و گفتگوی دوستانه با یكی از دوستان قدیمیتان میتواند بهتان یادآوری كند كه چیزهای كه شما در جستجویش هستید در خانه خودتان است!! www.talebini.co ...
آبان
- شما امروز خیلی به اولویتهای خود در محل كار اهمیت میدهید. این سخن بدین معنی نیست كه بایدآرامتر كار كنید؛ بلكه فقط باید به چیزهای دیگری كه نیازمند توجه شما هستند نیز دقت كنید. اگر افكارتان حول و حوش ضمیر ناخوداگاهتان سیر میكند نترسید، چراكه این كار راهی برای یافتن معنی چیزهایی كه در جستجویش بودید میباشد. www.talebini.co ...
مهر
- با وجود اینكه عطارد به سرعت از نشانه شما دور میشود، حتی بهترین برنامه ریزیهایتان هم ممكن است فاش شوند. سعی نكنید از موقعیتهایی كه با آنها اشنا پنداری میكنید دوری كنید. حالا این میتواند دلیل خیلی خوبی باشد برای اینكه شما همیشه میخواستید دوباره در موقعیتهایی كه فكر میكردید مربوطه به گذشته هستند قرار بگیرید. پس به جزئیات بیشتر توجه كنید، وگرنه ممكن است وقتی كه شما این موقعیت را شناختید دوباره به عقب و جایگاه قبلی خود برگردید. www.talebini.co ...
شهریور
- وقتی كه شما میتوانید زمان دیگری را به رویاپردازی اختصاص دهید، اگر امروز این كار را بكنید برایتان نتیجه و ثمرهای نخواهد داشت. در حقیقت تجزیه و تحلیل كردن خودتان میتواند شما را به بن بست بكشاند. به جای ریسك كردن بهتر است توجهتان را روی جهان اطراف خود متمركز كنید. داشتن نگرشی منظم و قانونمند میتواند مهم ترین چیز برای حفظ كردن شغلتان باشد. www.talebini.co ...
مرداد
- حالا كه ماه در نشانه شاهانه شما قرار گرفته شما نیز خیلی شاهانه رویاپردازی میكنید! ولی لازم است بدانید شما با افرادی كه میشناسید همگام وهمراه هستید. اگر بخواهید با قرارگفتن در جایگاههایی كه دیگران هم بدانجا وابستگی دارند خودتان را بیشتر بشناسید، آنها را خوشحالتر نخواهید كرد. فراتر رفتن از وابستگیهای خود و انجام دادن كارهایی كه تابحال انجام نمیدادید بهتان كمك میكند عادلتر و با انصافتر باشید. www.talebini.co ...
تیر
- لزومی ندارد درباره جایگاه و موقعیت خود زیادی مبالغه كنید؛ چرا كه كمتر حرف زدن از زیادی حرف زدن بیشتر تأثیر میگذارد. فراموش نكنید كه سستیها و ضعفهایتان شما راگول زده و شما وسوسه میشوید بیشتر از آن چیزی كه حس میكنید به خودتان اطمینان كنید و برایتان مانع ایجاد میكنند. مغرور بودن به خود باعث عقب گرد شما میشود. باوجود اینكه اگر به روشنی خود را مطرح كرده و خودتان باشید دیگران هم شما را خواهند دید. www.talebini.co ...
خرداد
- امروز در حالیكه ماه وارد سومین خانه شما یعنی خانه مربوط به محیط اطرافتان میشود، شما توانایی فرار كردن از مكانهای شلوغ و دیوانه كننده را ندارید. اما فقط به خاطر اینكه كمی بیشتر جلب توجه كنید، یكنواختیهای روزانه را تبدیل به نمایشهای عاشقانه نكنید!! درعوض از هوش خود استفاده كنید تا دیگران را هم گرفتار كنید. اگر شما عضو كاملی از یك تیم باشید بیشتر مورد تشویق و تحسین قرار خواهید گرفت. www.talebini.co ...
اردیبهشت
- امروز اتفاقاتی میافتد كه بخشی از خاطرات دوران كودكیتان زنده میشود و شما برای یادآوری خاطرات گذشته آمادگی كامل دارید. اكنون مرتبط ساختن احساسات زمان حال با گذشته كار خوب و درستی است، اما باید مطمئن شوید خاطراتی كه شما به یاد میآورید، واقعاً اتفاق افتاده باشند! علاقه شما به شاخ و برگ دادن به وقایع میتواند باعث بروز مشكلاتی شود كه برای حل كردنشان وقت كافی ندارید. www.talebini.co ...
فروردین
- تا موقعی كه احساسات و علایق شما به علایق اطرفیانتان مرتبط میشود، تمركز كردن برای مطرح كردن خود میتواند شما را به مسیری درست هدایت كند. خلاقیت و سازنده بودن چیز خوبی است، اما خودشیفتگی و خود پسندی به ضررتان تمام میشود. شما اكنون میتوانید چیزهایی كه برایتان مهم است را با دیگران در میان بگذارید؛ فقط فراموش نكنید كه ممكن است حرفهای شما در نظر دیگران زیاد مهم نباشد. www.talebini.co ...